Ako porozumieť dieťaťu s poruchami učenia?

Dĺžka čítania
8 min čítania
Cover image
Chlapec spiaci na školskej lavici
Perex

Ak má vaše dieťa niektorú z porúch učenia, pravdepodobne vám to prezradí samo – nepriamo svojím správaním alebo výsledkami v škole. Avšak nie pri každej zmene správania či zhoršení známok musí ísť automaticky o špecifickú poruchu. Prečítajte si, ako vám dieťa môže signalizovať, že niečo nie je v poriadku a ako môžete riešiť situáciu, ak mu diagnostikujú niektorú z porúch učenia či správania. Aké typy porúch učenia poznáme, si môžete prečítať v článku Čo môžete robiť, ak sa zdá, že sa vaše dieťa nevyvíja správne?

 

Body

Pokiaľ u vás začalo vznikať podozrenie, že by vaše dieťa mohlo mať poruchu učenia, pravdepodobne vo vašej domácnosti prišlo k jednému z týchto dvoch scenárov. Buď ste si najprv začali všímať zmeny a poruchy správania, a neskôr prišlo zlyhávanie v učení. Alebo sa najprv objavili problémy v učení, zaostávanie za spolužiakmi a až potom ste zbadali poruchy správania. 

Zlyhávanie či zaostávanie za spolužiakmi patria medzi príznaky špecifickej poruchy učenia, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú sebaúctu dieťaťa. To sa pred ďalším neúspechom bráni rôznymi spôsobmi, napríklad:

 • pútaním pozornosť na seba, hyperaktívnym správaním, šaškovaním a hlukom
 • striedaním nálady
 • hravosťou
 • agresívnym správaním najmä voči spolužiakom, dospelým, ale aj voči sebe
 • odmietaním autority
 • klamstvom
 • vzdorovitosťou
 • výbuchmi hnevu
 • vyhýbaniu sa škole
 • nezáujmom
 • lenivosťou
 • uzavretosťou
 • unikaním od reality
 • depresívnou náladou
 • psychosomatickými problémami – bolesti hlavy, brucha, atď.

Tieto príznaky sú prirodzenou reakciou dieťaťa na to, keď samé vníma vlastné nedostatky a takisto aj negatívne hodnotenie svojej osoby od okolia – učiteľov, rodičov a spolužiakov. Je potrebné si uvedomiť, že takéto deti sú neustále vystavované stresu, sú často sklamané samy sebou, cítia beznádej a čím viac neúspechov majú, tým ťažšie sa z tohto kruhu dostávajú von. Práve preto potrebujú starostlivých, pozorných a chápavých rodičov. Ako im môžete pomôcť?

Ako odstrániť poruchy správania

Ak chcete dieťaťu pomôcť, v prvom rade musíte čím skôr spoznať, či a akú poruchu má. V tomto procese je kľúčová spolupráca učiteľa, dieťaťa, vás a odborníkov.

Prvou úlohou dospelých osôb v okolí dieťaťa je povzbudiť jeho narušené sebavedomie a sebadôveru. Empatickým správaním mu preto pomôžete najviac. Dieťa musíte presvedčiť, že mu chcete pomôcť, nechcete ho ponižovať či trestať, ale máte ambíciu spoločnými silami zvládnuť jeho problémy v učení a v správaní. 

Práca s dieťaťom s poruchami učenia a správania

Zlyhávanie v učení a vo vzťahoch s ľuďmi v okolí je pre dieťa veľmi nepríjemné až bolestivé. Preto je veľmi dôležité, aby ste ho trpezlivým a láskavým prístupom presvedčili k spolupráci. 

V tomto procese by ste nemali vynechávať učiteľa, práve naopak – do riešenia problému by ste ho mali zahrnúť. Pre učiteľa je práca s dieťaťom s poruchou učenia náročný, a je dôležité, aby si spôsobom, akým rieši konflikty v triede, a zachovávaním spravodlivosti medzi deťmi, vybudoval autoritu u všetkých žiakov v kolektíve. Vy ako rodič mu v tom môžete pomôcť práve vzájomnou spoluprácou. 

Aké terapie môžu vášmu dieťaťu pomôcť?

V dnešnej dobe poznáme veľa možností, ako podporiť rozvoj kognitívnych schopností detí s poruchami učenia či správania. Dlhoročná prax psychológov, učiteľov a dalších špecialistov ukázala pozitívne zmeny pri využívaní rôznych metód a ich kombinácií. 
Najobľúbenejšie a najúspešnejšie sú tieto: 

Pohybová terapia – táto forma rozvíja kognitívne schopnosti dieťaťa ako pamäť, myslenie, reč, vnímanie, predstavivosť. Správny pohybový vývin zabezpečí fungovanie kognitívnych schopností. Takáto terapia sa využíva hlavne u detí s poruchami učenia, s ADHD, autizmom a poruchami správania. Veľmi dobre vplýva na fungovanie celého nervového systému, pretože ho stimuluje. 

Dramaterapia – tzv. terapia divadlom alebo prvkami, ktorú sú spojené s divadelným umením. Pomocou nej rozvíjame reč a komunikačné schopnosti dieťaťa.

Arteterapia – je to liečba umením, ktorá sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností a citového vývinu.

Muzikoterapia – liečbu hudbou, ktorá pomáha rozvíjať rečové schopnosti, podporuje dýchanie, rovnováhu a pozitívne vplýva aj na zlepšenie nálady. 

Tieto terapie sa využívajú aj na Slovensku a v spolupráci s odborníkmi sú v "boji" proti poruchám učenia veľmi účinné. Sú postavené tak, aby boli aj pre najmenších zaujímavé a pútavé. Deti vďaka nim získajú veľa pozitívnych impulzov v rôznych oblastiach, čím účinne rozvíjajú práve tie schopnosti, ktoré sa vplyvom porúch učenia a správania dostávajú do úzadia. 

Kde hľadať odborníkov?

Na prvom mieste je potrebné vyhľadať špeciálneho pedagóga, ktorý vás usmerní a poradí, ako máte ďalej postupovať. Ďalší odborníci, ktorí vám pomôžu pri správnom ovplyvňovaní stavu vášho dieťaťa, sú psychológ, liečebný pedagóg, logopéd, neurológ a pediater. Každý z nich vám dokáže dať odpovede na otázky a poradiť, kedy a akým spôsobom danú terapiu s dieťaťom absolvovať. 

Dôležitá je ich vzájomná spolupráca takisto aj vaša aktívna komunikácia s nimi. Spoločnými silami tak dokážete urobiť veľké a hlavne pozitívne kroky v zlepšovaní stavu vášho dieťaťa. 

Zdielať článok

Diskusia k článku

Povedzte nám, čo si myslíte.